Дъра-Бъра

Процедура за наследствена защита

Каква е процедурата за защита на наследството, ще научите именно от тази статия.

Трябва да се отбележи, че това не са мерки за защита на наследственото имущество, а точно процедурата за прилагане на тези мерки.
Срокът за прилагане на мерки за защита на наследството трябва да е достатъчен, за да имат наследниците достатъчно време да влязат в собствеността върху наследствения имот. В същото време нотариусът, когато прилага мерки за защита на наследственото имущество и управлението на това имущество, също трябва да се фокусира върху естеството и стойността на наследственото имущество. Ясно е, че ценното имущество изисква по-сериозни мерки за защита, а някои имущества изискват неговото управление, за да не се обезценят. Така че търговска компания без управление може да фалира и нейната стойност ще стане, ако не отрицателна, то много ниска.
Изпълнителят на завещанието също така защитава наследството за ограничен период. Този период също е обвързан със срока, който е необходим и достатъчен, за да могат наследниците да вземат всички права за ползване на наследственото имущество, а изпълнителят на завещанието е изпълнил всички мерки, възложени му от завещанието, за да изпълни точно това завещание.
Ако наследственото имущество е многобройно и територията на такова наследствено имущество е голямо, тоест случаи, когато нотариусът не може да управлява цялото наследство поради наличието на такова наследство в различни територии, тогава нотариусът изпраща заповед за защита на това наследствено имущество. Такава заповед е задължителна за изпълнение. Заповедта се изпраща чрез изпълнителните органи, които упражняват надзор и контрол в областта на нотариусите. Ако нотариусът е научил точно кой е отговорен за защитата на имуществото, включено в наследството, тогава нотариусът, водещ наследственото дело, изпраща заповедта за защита на наследството директно на съответното длъжностно лице или съответния нотариус.
Нашият адвокат по наследство ще ви разкаже за мерките, които могат да бъдат приложени за защита и управление на наследството в следващата статия.

Author

djunev@gmail.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

София днес

23.10.2020